Upplägg - förslag

"Är du som kund nöjd,  är jag nöjd"

Tar ditt företag lika väl hand om dina medarbetare som företagets datorer, ekonomi och annat som får företaget att gå runt?
Det kan vara väl värt att satsa en del på att förebygga skador och sjukfrånvaro hos dina medarbetare. Som företag/företagare kan du/ni anlita GoMindful som del i er friskvård till det viktigaste ni har - era medarbetare.

Alternativ 1 - Mindfulness för ledningsgrupp, arbetsgrupp eller individuella lösningar:
Jeanette - GoMindful kommer ut till er med en insprationsföreläsning om mindfulness kopplat till forskning, hjärnan och stress. Därefter tittar vi tillsammans över vidare på fotsatt arbetssätt utifrån era behov. GoMindful erbjuder enkel förstudie, gruppträning med handledarträffar där deltagarna tränar individuellt mellan träffarna. Telefon, Internet/mailcoaching under utbildningsperioden till var och en som deltar. Återkoppling och rekomendationer för fortsatt utvedkling. Framtagning av handlingsplan. Möjlighet till vidare uppföljningsträffar.  (pris enligt offert)

Alternativ 2 - friskvård genom massage etc på arbetsplatsen :
Jeanette - GoMindful kommer ut till Ert företag X-antal timmar per vecka/månad och ger personalen exempelvis energimassage eller förebyggande stresshantering  på plats. GoMindful har med sig all utrustning och det enda du/ni behöver tänka på är en plats att vara på.

En bokningslista finns på Ert företag där de anställda bokar upp sina egna behandlingar. I samband med aktuellt tillfället på ditt företag tar Gomindful en kopia på aktuell lista, vilken sedan medföljer fakturan som faktureringsunderlag. Ofta förläggs energimassage kring 20-25 minuter/ behandling  men kan även kortas till ca 10-15 minuter om så önskas. Vanligast är att två behandlingar per timme ges, men med den kortare behandlingen ges tre behandlingar per timme. Mindfulnessträning/övningar i avslappning kan ges såväl individuellt som i mindre grupper.

Alternativ 3 - friskvård genom massage etc utanför arbetsplatsen:
Medarbetare på ditt företag bokar själv sin behandling hos Jeanette - GoMindfuls i Upplands Väsby på sin fritid (före el. efter arbetstid).  Efter varje behandlingstillfälle skriver medarbetaren på ett underlag inför kommande fakturering, med information om när och vad för behandling (om olika alternativ är överenskommet) de fått. Underlaget bifogas tillsammans med fakturan efter avslutad månad, som fakturaunderlag.

Alternativ 4 - vad passar dig och ditt företag/din avdelning?:
kontakta Jeanette - GoMindful för just din/er företagslösning. Ingen lösning är omöjlig för att passa just ditt företag - litet som stort.
 

Kontakta Jeanette - GoMindful för din företagslösning
info@gomindful.se
070-438 77 01