Mindfulness

Jeanette - GoMindful är medlem i Mindfulnesscenters instruktörsnätverk

Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper dig att utveckla uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. 

Att vara mindful handlar om att vara mer medveten om vad som sker här och nu, utan utan att bedöma det som sker. Oavsett livssituation kan du med en grund i mindfulness minska din stress och öka din livskvalitet.  Egentligen är det fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna för att sedan utveckla dem än mer.

Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och på så sätt bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv.

Mindfulness är ingen religion. Mindfulness är den mänskliga egenskapen att vara uppmärksam och medveten om vad som pågar i oss och i vår omgivning. Alla världsreligioner omfattar själva idén om mindfulness.

Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulness under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården.

Mindfulness bidrar till ett liv med fler perspektiv till en bredare vardag

  • minskar stress, oro och ångest
  • ökad medvetenhet
  • mindre tankeflöde
  • bli en bättre ledare
  • ökad koncentration
  • ökad livskvalitet
  • mer närvaro
  • kliv ur din autopilot

Jeanette - GoMindful ingår i Nätverket av mindfulnessinstruktörer i Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström. Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Han är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen.