Stresshantering

Stress är en ofrånkomlig respons på en upplevelse av att något viktigt är hotat. Vi vet idag att vi människor inte blir bättre på att hantera stress genom multi-tasking. Tvärtom ökar det risken för stressrelaterade problem. När vi ständigt skiftar fokus mellan olika arbetsuppgifter är det en belastning, det leder till mental trötthet, vi tappar fokus och kapacitet.

Ja, hjärnan kan faktiskt bli trött. 

En del av en fungerande stresshantering är därför att tillåta sig att fokusera på en sak i taget, och därmed få chansen att utföra uppgiften bra. När vi blir stressade blir vi sämre problemlösare och får svårare att hitta nya strategier. Istället tenderar vi att använda gamla invanda mönster och strategier trots att vi märker att dessa inte hjälper oss. Men hur går vi vidare? Hur lär vi oss hitta verktygen för att hantera det vi står mitt i när stressen är som störst?

GoMindful arebtar med stresshantering genom såväl samtal, coaching, mindfulness, ACT, energimassage och reiki utifrån ditt behov.